National Erasmus + Office +382 20 223 087

HERE seminar o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju

Cilj seminara je da ohrabri razmišljanje i diskusiju eksperata u oblasti visokog obrazovanja u Tempus partnerskim zemljama (HERE) o opšim izazovima i trendovima u osiguranju kvaliteta na ustanovama visokog obrazovanja.

Seminar će pružiti jedinstvenu priliku predstavnicima zemalja učesnica da razmijene informacije i iskustva o tekućim kretanjima u njihovim zemljama prije svega u vezi sa Tempus aktivnostima i projektima. Takođe se očekuje da seminar proizvede set preporuka i savjeta za stručnjake na nacionalnom i institucionalnom nivou i da pruži ideje i prijedloge za buduću implementaciju nedavno pokrenutog Erasmus+ programa.

Previous Workshop on preparation of Tempus projects

298 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”