National Erasmus + Office +382 20 223 087

HERE Seminar o modularizaciji kurikuluma

Seminar organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Univerzitet Crne Gore i Tim eksperata za reformu visokog obrazovanja u Crnoj Gori (HERE), kroz misiju tehničke podrške koji finansira Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa.

Predavač na Seminaru će biti prof. Volker Gehmlich sa Univerziteta primijenjenih nauka u Osnabriku.

Pored izlaganja gostujućeg predavača, predviđene su i prezentacije predstavnika Univerziteta Crne Gore, privatnih univerziteta i Ministarstva prosvjete o aktuelnom trenutku u pogledu modularizacije kurikuluma na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Modularizacija kurikuluma je jedna od tema aktuelnih u procesu reforme visokog obrazovanja u Crnoj Gori i prepoznata je od strane zakonodavca u novom zakonu o visokom obrazovanju. Seminar je namijenjen cjelokupnom akademskom osoblju, menadžmentu univerziteta i univerzitetskih jedinica, kao i studentima.

Agendu seminara je dostupna na linku src=”/uploads/file/HERE%20seminar%20o%20modularizaciji%20kurikuluma%20%20program(cg).pdf.

Previous Prezentacija Erasmus+ programa maturantima JU Gimnazija “Slobodan Škerović”

184 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”