National Erasmus + Office +382 20 223 087

HERE seminar o internacionalizaciji visokog obrazovanja

Seminar organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Univerzitet Crne Gore i Tim eksperata za reformu visokog obrazovanja u Crnoj Gori (HERE), kroz misiju tehničke podrške koji finansira Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa.

Predavač na Seminaru će biti Irina Ferencz iz Asocijacije za akademsku saradnju iz Brisela.

Internacionalizacija visokog obrazovanja je jedna od tema aktuelnih u procesu reforme visokog obrazovanja u Crnoj Gori i prepoznata je kao jedan od najznčajnijih ciljeva definisanih novom strategijom razvoja visokog obrazovanja u Crnoj Gori (2016-2020). Seminar je namijenjen cjelokupnom akademskom osoblju, menadžmentu univerziteta i univerzitetskih jedinica, kao i studentima.

Agendu seminara možete pronaći na linku.

Previous Prezentacija Erasmus+ programa maturantima JU Gimnazija “Slobodan Škerović”

182 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”