National Erasmus + Office +382 20 223 087

HERE seminar “Obrazovanje zasnovano na istraživanju” na Univerzitetu Crne Gore

Na seminaru će se govoriti o značaju obrazovanja zasnovanog na istraživanju za razvoj visokog obrazovanja i viziji istraživačkog obrazovanja na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Cilj seminara je prenošenje iskustava u implementaciji obrazovanja zasnovanog na istraživanju u kurikulumu, kao i razvoju institucionalnih strategija za istraživački orjentisano obrazovanje.

Ciljne grupe seminara su, univerzitetski profesori, rektori, prorektori, dekani i prodekani, članovi odbora Centra za doktorske studije, direktor Centra za osiguranje kvaliteta, eksperti za reformu visokog obrazovanja, predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke, predstavnici studenata itd…

Agendu seminara možete pronaći ovdje.

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

240 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”