National Erasmus + Office +382 20 223 087

UČEŠĆE CRNE GORE U ERASMUS+ PROGRAMU

Ustanove koje imaju pravo da učestvuju u projektima Erasmus+ moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje Evropske unije, Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija), dok su pojedini djelovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja. Partnerske zemlje mogu biti one koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, među njima i Crna Gora, ali i mnoge  druge zemlje svijeta.

Za promovisanje i sprovođenje programa Erasmus+ u Crnoj Gori, u oblasti obrazovanja, nadležna je Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori.

Program Erasmus+ ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dijela (Žan Mone i Sport). Ustanove iz Crne gore mogu da učestvuju u određenim vrstama projekata u svakom od tri dijela programa Erasmus+.

U nastavku se nalazi pregled mogućnosti učešća Crne Gore u djelovima programa za oblast obrazovanja:

KA1 – Akademska mobilnost studenata i zaposlenih na ustanovama visokog obrazovanja

Ustanove iz Crne Gore mogu učestvovati u projektima Erasmus+ za mobilnost na nivou visokog obrazovanja (univerziteti), dok za ostale nivoe obrazovanja to nije moguće.

KA1 – Erasmus Mundus zajednički master programi

Ustanove visokog obrazovanja iz Crne gore mogu biti partneri u projektima za kreiranje zajedničkih master programa sa ustanovama visokog obrazovanja iz zemalja Evropske unije.

KA2 projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmjenu dobrih praksi

Ustanove iz Crne Gore mogu da učestvuju u svima akcijama ključne aktivnosi 2, ali najveće mogućnosti se pružaju u projektima izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.

Razlikuju se  dva modaliteta učešća institucija u ključnoj aktivnosti 2 programa Erasmus+:

  1. punopravno učešće u svojstvu partnera na projektu ili koordinatora projekta; ova mogućnost se odnosi na projekte KA2 izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.
  2. učešće u ulozi partnera na projektu, ali pod uslovom da  ustanove iz Crne Gore donose konzorcijumu projekta dodatnu vrednost. Ova mogućnost se odnosi na KA2 – Saveze znanjaKA2 – Saveze sektorskih vještina i KA2 – Strateška partnerstva.

Crna Gora može da učestvuje i u mreži eTwinning za škole i predškolske ustanove, koja je jedan od internet portala za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih, i dio ključne aktivnosti 2.

Ključna aktivnost 3

Crna Gora može da učestvuje u projektima za podršku obrazovnih politika, u skladu sa uslovima konkursa.

Učešće Crne Gore u evropskoj mreži za podršku karijernom vođenju i savjetovanju Euroguidance,  kao i učešće u mreži Eurydice koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi  sastavni je dio ključne aktivnosti 3. 

Žan Mone

Ustanove iz Crne gore mogu da učestvuju u svim vrstama projekata kao i ustanove iz cijelog svijeta. Žan Mone je jedini dio programa Erasmus+ u kojem su mogući unilateralni, odnosno projekti koji se realizuju na samo jednoj ustanovi.

1 Comment

  • November 26, 2023

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”