National Erasmus + Office +382 20 223 087

Kako podnijeti prijavu za projekat Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Organizacije koje apliciraju za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju aplikacije podnose on-line Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA).

Rok za podnošenje aplikacija u okviru konkursa 2019. godinu je: 5. februar u 17:00h (vrijeme u Briselu – CET).

Koraci prije podnošenja aplikacije:

1. Pažlivo pročitati Erasmus+ programski vodič i Konkurs za prijavu projekata.

2. Imajte u vidu da ključni opis vašeg CBHE projekta treba da bude kompletiran u Aneksu 1 “Detaljan opis projekta”.

3. Aplikanti moraju posjedovati ECAS (European Commission Authentication Service) broj. Ukoliko već imate ECAS nalog, možete koristiti isti, ukoliko nemate, potrebno je da kreirate ECAS nalog.  

Ustanove visokog obrazovanja iz programskih zemalja (EU, Makednija, Turska, Lihtenštajn, Norveška, Island i Srbija) moraju posjedovati i Erasmus povelju. Lista svih ustanova visokog obrazovanja iz programskih zemalja koje posjeduju Erasmus povelju je dostupna na sljedećem linku. 

4. Svaka organizacija uključena u projekat mora biti registrovana na Portalu za učesnike i dobiti Identifikacioni kod učesnika (PIC). Identifikacioni kod učesnika (PIC) će se tražiti u aplikacionoj formi. Za pristup Portalu za učesnike potreban Vam je vaš prethodno kreirani ECAS nalog (username i password).

S obzirom da svaka organizacija može koristiti samo jedan PIC kod, neophodno je da provjerite sa pravnim zastupnikom vaše organizacije da li je PIC broj već kreiran za vašu organizaciju. Ukoliko je PIC već kreiran isti možete koristiti za kreiranje aplikacione forme za vaš projekat. U fazi apliciranja PIC status može biti “potvrđen (validated)”, “prijavljen (declared)” ili “pasivan (sleeping)”, ali u slučaju dvostruke napomene za jednu istu organizaciju, treba uvijek razmatrati PIC koji je  “potvrđen (validated)”.

Listu organizacija sa potvrđenim PIC brojem možete pronaći ovdje.

5. Kreirajte vašu aplikacionu formu (eForm). Neophodno je korisiti zvanični aplikacioni paket i odgovarajuću aplikacionu formu za programsku akciju Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Aplikaciona forma (eForm) je dostupna ovdje.

Vodič za kreiranje, popunjavanja i slanje aplikacione forme (eForm) možete pronaći na sljedećem linku.

Aplikaciona forma za 2018 KA2 – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju je dostupna u dva tipa, jedan za Zajedničke projekte i jedan za Strukturne projekte.  

S obzirom na različite opcije za prioritete koji se označavaju u sekciji C.3, ispod možete vidjeti različite sadržaje u “vizuelnoj verziji” aplikacione forme:

Zajednički projekti EN

Strukturni projekti EN

6. Popunite aplikacionu formu i ne zaboravite da popunite i zakačite obavezne anekse za aplikacionu formu.

7. Kada popunite aplikacionu formu i zakačite anekse za istu, potvrdite aplikacionu formu, koristeći opciju “validate” na samoj eForm. Validacija Vam omogućava da automatski provjerite da li je aplikaciona forma kompletirana. Ukoliko je takav slučaj, možete podnijeti aplikaciju online.

8. Kada podneste vašu aplikaciju online, treba da dobijete  potvrdni e-mail i referentni broj. Ukoliko isti ne dobijete, kontaktirajte helpdesk.

Molimo Vas DA NE ŠALJETE KOPIJU aplikacione forme i aneksa poštom EACEA. Za praktične detalje o tome kako da koristite Portal za učesnike, možete konsultovati sljedeću prezentaciju. 

Instrukcije za popunjavanje aplikacionog paketa su namijenjene da pomognu aplikantima za projektet Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju da pronađu informacije koje su im potrebne da  popune i pošalju njihove aplikacije.

Dalja pomoć:

Ukoliko nakon konsultovanja Korisnčkog vodiča za eForm i dalje imate pitanja ili ste naišli na tehnički problem, možete kontaktirati Helpdesk servise.
Helpdesk e-mail adresa: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Helpdesk telefon: +32 2 299 0705

Ukoliko imate pitanja o sadržaju eForm i aneksa, možete kontaktirati EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

Obavezni aneksi

Obrasci aneksa koji se popunjavaju i šalju sa aplikacionom formom (e-Form):

1. Detaljan opis projekta (različita forma za strukturne i zajdničke projekte) SP, ZP
2Tabele budžeta EN
3. Deklaracija časti EN
4. Mandati ENFRDE

Za otvaranje dokumenta “tabela budžeta”, potrebno je kliknuti desnim klikom na riječi “en”, “fr” ili “de” (u zavisnosti od jezika koji koristite za popunjavanje forme) i odabrati opciju “save target as” ili “save link as”  da bi preuzeli  dokument.
Kada budete htjeli da sačuvate dokument na vaš hard disk, odaberite ekstenziju .xlsm da aktivirate macros, koji je neophodan da bi dodavali/brisali redove u dokumentu.

Dokumenti koji treba da se postave na Portal za učesnike (Participants’ Portal):

1. Forma pravnog subjekta (Legal entity form) i njeni aneksi za sve partnere
2. Finansijska identifikaciona forma (Financial identification form) pravilno popunjena i potvrđena od strane banke – jedino organizacija aplikant
3. Forma finansijskih kapaciteta (Financial capacity form) uključujuči Izvještaj o prihodima i rashodima  i Završni račun za poslednja dva odobrena obračunska perioda (jedino za aplikante – privatne organizacije)
4. PDV registraciju ili Certifikat od oslobađanju od PDV-a

Reference:

 

4 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”