National Erasmus + Office +382 20 223 087

Pravila za vođenje projekata

U cilju uspješne i efikasne realizacije Erasmus+  projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju Izvršna agencija za obrazovanje audiviuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) je razvila set smjernica i uputstava za pravilno upravljanje projektima. Kao dodatak ovim smjernicama pripremljen je i set dokumenata i obrazaca za izvještavanje o projektnim aktivnostima, kao i finansijsko izvještavanje.

Koordinatori projekata su u obavezi da za izvještavanje o projektnim aktivnostima i finansijko izještavanje koriste forme propisane od strane EACEA.

Izvršna agenija za obrazovanje audiovizuelnu umjetnost  kulturu zadražava pravo na izmjene ovih dokumenata ukoliko se pokaže potreba za dodatnim pojašnjenijma i instrukcijama tokom implementacije projekata. Inovirane verzije dokumenata će biti objavljene na web stranici Agencije, a koordinatori odnosnih projekata blagovremeno obaviješteni.

Dokumenta su pripremljena posebno za svaki konkurs za prijavu CBHE projekata i mogu se pronaći ispod:

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja izabrani u 2019. godini:

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja EAC/A03/2018

 

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja izabrani u 2018. godini:

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja EAC/A05/2017

 

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja izabrani u 2017. godini:

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja EAC/A03/2016

 

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja izabrani u 2016. godini:

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja EAC/A04/2015

 

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja izabrani u 2015. godini:

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja EAC/A04/2014 

 

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”