National Erasmus + Office +382 20 223 087

Praćenje realizacije projekata

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) je 2016. godine usvojila novu monitoring strategiju za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) u okviru Erasmus+ programa. Praćenje ili monitoring projekata je jedan od ključnih elemenata menadžmenta Erasmus+ programa i važan je kako za projekte koji se susreću sa izazovima, tako i za one u kojima se sve odvija po planu i sa uspjehom.

Osnovni cilj svih monitoring aktivnosti je da se ostvare maksimalni rezultati projekata i da se, ostvarivanjem ciljeva od značaja za partnersku zemlju, opravda investiranje fondova Evropske unije. Prednosti monitoringa prevazilaze okvire projekata i pružaju mogućnosti za širenje pozitivnih iskustava i primjera dobre prakse.
Svaki projekat treba da sadrži komponentu internog monitoringa kvaliteta, odnosno praćenje napredovanja i ostvarivanja postavljenih ciljeva, uočavanje problema i potreba za promjenom pristupa i načina rada, čime se obezbjeđuje kvalitet. Pored kontrole kvaliteta koju sprovode učesnici projekata, vrši se zvanično nadgledanje projekata koje je u nadležnosti Izvršne agencije (EACEA) i Nacionalnih Erasmus+ kancelarija. Ono se sprovodi putem desk monitoringa (praćenje implementacije projekata putem izvještaja o radu, imejl i telefonske komunikacije) i monitoringa (posjete projektu u nekoj od ustanova visokog obrazovanja učesnica i razgovor sa učesnicima).

Nova monitoring strategija prepoznaje 4 vrste monitoring posjeta:

  1. Monitoring posjete pojedinačnim projektima (preventivne, savjetodavne i impakt)
  2. Institucionalne posjete ustanovama visokog obrazovanja u programskim zemljama
  3. Institucionalne posjete ustanovama visokog obrazovanja u partnerskim zemljama
  4. Cluster sastanci (geograski i tematski)

Praćenje sprovođenja projekata se realizuje kao kombinacija monitoringa koji obavlja osoblje Izvršne agencije (EACEA) i  nacionalnih Erasmus+ kancelarija.
U monitoring posjetu se mogu uključiti i spoljni eksperti koje angažuje nadležni direktorat Evropske komisije (Direktorat za obrazovanje i kulturu).

Izvršna agencija za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu prati projekte i implementaciju aktivnosti tokom cijelog njihovog trajanja. U okviru svojih ovlašćenja, nacionalne Erasmus+ kancelarije dužne su da u svojim zemljama organizuju monitoring posjete svim tekućim projektima koji se finansiraju kroz Program i koji uključuju institucije visokog obrazovanja na teritoriji te zemlje (u skladu sa monitoring planom koji odobrava EACEA). Erasmus+ kancelarije podnose izveštaje Izvršnoj agenciji o posjeti i daju preporuke u vezi sa daljom implementacijm projekata.
U svojim monitoring posjetama, nacionalne Erazmus+ kancelarije se uglavnom fokusiraju na sljedeće aspekte projekata:

  • efektivnost,
  • održivost rezultata projekta i
  • efikasnost.

Izveštaji sa monitoring posjeta nacionalnih Erasmus+ kancelarija pomažu osoblju Izvršne agencije da obave desk monitoring i komplementarne su sa aktivnostima EACEA i komunikacijom sa koordinatorima projekata.
Kada osoblje Izvršne agencije organizuje monitoring posjetu, može se pridružiti nacionalnim Erasmus+ kancelarijama prilikom njihove monitoring posjete ili tražiti posebnu organizaciju neke posjete. Nacionalna Erasmus+ kancelarija tom prilikom aktivno učestvuje u razgovoru sa učesnicima projekta. Delegacija Evropske unije takođe može biti pozvana i uključena u neku od monitoring posjeta projektima.
Monitoring se stoga smatra pozitivnom i konstruktivnom aktivnošću  koja podržava projekat i koja pomaže da se ostvare njegovi ciljevi.

Kontakt podaci službenika Izvršne agencije (EACEA) dostupni su na stranici: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2016-_list_po_per_project.pdf

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”