National Erasmus + Office +382 20 223 087

Mobilnost studenata i nastavnika u visokom obrazovanju

Erasmus+ je program Evropske unije namijenjen povezivanju i saradnji u oblasti obrazovanja, mladih i sporta na osnovu finansiranih projekata u periodu od 2014. do 2020. godine. Ovaj program je naslijedio i objedinio ranije programe Evropske unije Tempus, Program za cjeloživotno učenje, Mladi u akciji i Erasmus Mundus i namenjen je kako pojedincima, tako i institucijama i organizacijama.

Kada su u pitanju mogućnosti koje su dostupne pojedincima u vezi sa komponentom obrazovanje, ovaj program i njegova ključna aktivnost 1 (KA1) podržavaju projekte za međunarodnu kreditnu mobilnost, koji omogućavaju značajan broj studentskih razmjena i mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja sa ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore u programske zemlje (zemlje Evropske unije i Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija i Turska).

Pored projekata za međunarodnu kreditnu mobilnost, a isto u okviru ključne aktivnosti 1, Erasmus+ obuhvata i Erasmus Mundus zajedničke master programe, koji su nastali u okviru prethodnog programa Erasmus Mundus, i koji omogućavaju studiranje i sticanje master diploma na evropskim univerzitetima.

Zemlje koje učestvuju u Erasmus+ programu dijele se na programske (programme countries) i partnerske (partner countries). U programske zemlje spadaju zemlje Evropske unije, Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija i Turska, a u partnerske zemlje sve ostale zemlje kojima je otvoreno učešće u programu. Crna Gora je trenutno partnerska zemlja, kao dio regiona Zapadnog Balkana. 

Mobilnosti u okviru Erasmus+ programa funkcionišu po principu bilateralnosti.

To znači da se ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori i neki univerzitet iz partnerske zemlje povežu posebnim ugovorom i na taj način omoguće i osiguraju međusobne razmjene svojih studenata i osoblja zaposlenog na tim ustanovama. Osim što se omogućava mobilnost, ugovorom se definišu i studijske oblasti u kojima će ustanove razmjenjivati studente, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obje institucije, kao i položaj studenata (osoblja) tokom trajanja razmjene. Svaka stanova visokog obrazovanja iz Crne Gore može da potpiše više ugovora o saradnji sa različitim univerzitetima iz programskih zemalja, što znači da studenti (osoblje) imaju više prilika i veću mogućnost izbora u ostvarivanju mobilnosti.

Erasmus+ program omogućava stipendiran boravak i studiranje na nekoj od ustanova visokog obrazovanja iz programskih zemalja u okviru studentske razmjene na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske) ili boravak nastavnog ili administrativnog osoblja zaposlenog na ustanovi visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Za studente to praktično znači boravak u trajanju od jednog ili dva semestra, u okviru kojeg se slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati po povratku na matičnu ustanovu u Crnoj Gori. Za nastavno i administrativno osoblje boravci su kraći (od pet dana do dva mjeseca), a njihova svrha je učestvovanje u nastavi, realizacija predavačkih aktivnosti ili profesionalno usavršavanje.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”