National Erasmus + Office +382 20 223 087

Konkursi u okviru Erasmus Mundus programa

2011 Erasmus Mundus konkurs (zatvoren)

akcije konkurs  rok status selekcije
Akcija 1: zajednički programi uključujuući i stipendije  

 

 

EACEA/41/10

 

 

 

 

29/04/2011

 

 

 

 

Rezultati selekcije

Akcija 2: Partnerstva sa ustanovama visokog obrazovanja iz trećih zemalja (uključujući i stipendije)
Akcija 3: Promocija evropskog visokog obrazovanja

 

2010 Erasmus Mundus konkurs (zatvoren)

Konkurs EACEA/22/10 

akcije konkurs rok status selekcije
Akcija 2: Partnerstva sa ustanovama visokog obrazovanja iz trećih zemalja (uključujući i stipendije)

grupa 2: Egipat

grupa 3: (a) okupirane Palestinske teritorije, (b) Izrael

grupa 9: Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Turkmenistan

grupa 10: Albanija, Bosnia i Hercegovina , Makedonija, Kosovo (UNSCR 1244/99), Crna Gora, Srbija, Hrvatska.

 

 

 

 

 

 

 

EACEA/22/10 (zatvoren)

 

 

 

 

 

 

15/10/2010

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati selekcije

Konkurs EACEA/29/09

akcije konkurs rok Status selekcije
Akcija 1: zajednički programi uključujuući i stipendije  

 

EACEA/29/09 (zatvoren)

 

 

 

30/04/2010

 

 

 

Rezultati selekcije

Akcija 2: Partnerstva sa ustanovama visokog obrazovanja iz trećih zemalja (uključujući i stipendije)
Akcija 3: Promocija evropskog visokog obrazovanja

2009 Erasmus Mundus konkurs (zatvoren)

akcije konkurs rok status selkcije
Akcija 1: zajednički programi uključujuući i stipendije Action 1:   EAC/04/2009 (DG EAC)  30/04/2009

 

Rezultati selekcije

 

Akcija 2: Partnerstva sa ustanovama visokog obrazovanja iz trećih zemalja (uključujući i stipendije)      
Akcija 3: Promocija evropskog visokog obrazovanja  EAC/30/2009 (DG EAC)  30/06/2009

 

Rezultati selekcije

 

 2007-2009: konkursi u okviru nekadašnjeg Prozora za spoljnu saradnju

Informacije o konkursima organizovanim u okviru Prozora za spoljnu (External Cooperation Window), možete pronaći na sledećim linkovima:

EuropeAid/124352/C/ACT/Multi (Partnerships selected in 2007)

EACEA/34/07 (Partnerships selected in 2008)

EACEA/21/08 (Partnerships selected in 2008 – Additional Call for Asia region)

EACEA/35/08 (Partnerships selected in 2009)

EACEA 13/09 (Partnerships selected in 2009 – Additional Call for Latin America region)

 

1 Comment

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”