National Erasmus + Office +382 20 223 087

Uloga i ciljevi programa

Uvod

TEMPUS je program Evropske unije koji podržava modernizaciju visokog obrazovanja u regionima koji je okružuju. Tempus promoviše institucionalnu saradnju koja obuhvata Evropsku uniju i partnerske zemlje i usmjeren je na reformu i modernizaciju sistema visokog obrazovanja u partnerskim zemljama iz Istočne Evrope, Centralne Azije, Zapadnog Balkana i Mediteranskog regiona.

Njegov cilj je takođe promovisanje dobrovoljnih konvergenvija sistema visokog obrazovanja u partnerskim zemljama sa kretanjima EU kretanjima u oblasti visokog obrazovanja.U pogledu Zapadnog Balkana Tempus doprinosi pripremanju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za učešće u integrisanom Programu cjeloživotnog učenja.

Pored promovisanja saradnje između ustanova, Tempus takođe promoviše tzv. pristup ljudi za ljude (people-to-people). Tempus obezbjeđuje podršku konzorcijima ustanova sastavljenih uglavnom od univerziteta ili univerzitetskih asoscijacija. Neakademski partneri takođe mogu biti dio konzorcija.

Tempus program se sprovodi u tijesnoj koordinaciji sa Erasmus Mundus programom koji pruža stipendije za studente iz trećih zemalja koje im omogućavaju da učestvuju u najboljim master i doktorskim programima van EU.

Ciljevi

Opšti cilj Tempus programa je doprinos stvaranju područja saradnje u oblasti visokog obrazovanja između Evropske unije i Tempus partnerskih zemalja. Posebni ciljevi Tempusa su :

 • Da promoviše reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama;
 • Da poveća kvalitet i značaj visokog obrazovanja za tržište rada i društvo u partnerskim zemljama;
 • Da poveća kapacitete ustanova visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i EU, a posebno njihove kapacitete za internacionalnu i stalnu modernizaciju;
 • Da im pomogne u otvaranju prema tržištu rada i društvu u cjelini, s cilje da:
  • prevaziđe rascjepkanost između zemalja u oblasti visokog obrazovanja i rascjepkanost između ustanova u samim zemljama;
  • poveća interdisciplinarno razmišljanje i rad u i između fakulteta i univerziteta i transdisciplinarnost između univerziteta;
  • poboljša zapošljavanje svršenih studenata;
  • napravi Evropski prostor visokog obrazovanja još vidljivijim i atraktivnijim u svijetu;
 • Da podstakne uzajamni razvoj ljudskih resursa;
 • Da poveća međusobno razumijevanje između ljudi i kultura u EU i partnerskim zemljama. 

Upravljanje programom

Agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) je nadležna za upravljanje/sprovođenje svih Tempus akcija i djeluje u okviru ovlašćenja delegiranih od Evropske komisije.

Formalno nadležni za nadzor nad aktivnostima Tempus programa su dva sektora  Evropske komisije: EuropeAid kancelarija sa razvoj i saradnju (DEVCO) i Generalni direktorat za proširenje(ELARG), a oba dobijaju sredstva direktno od Izvršne agencije za upravljanje programom. U skladu sa svojim mandatima European External Action Service (EEAS) doprinosi strateškoj orjentaciji programa, a Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu (EAC) daje svoju sektorsku ekspertizu i olakšava povezivanje sa unutrašnjom politikom reforme visokog obrazovanja EU. Ova dva sektora Komisije su stoga takođe pridružena sprovođenju Tempus programa.

Izvori finansiranja 

Program se finansira na godišnjoj osnovi iz sledećih finansijskih instrumenata:

 • Instrument za predpristupnu pomoć – IPA (za projekte koji uključuju Tempus partnerske zemlje u Zapadnom Balkanu). IPA je finansijski instrument Evropske Unije za predpristupnu pomoć.Pomoć se pruža na bazi Evropskog partnerstva potencijalnih zemalja kandidata i Pristupnog partnerstva zemalja kandidata, i to Zapadnog balkana i Turske. IPA je fleksibilan instrument koji je vezan za napredak koji su napravile zemlje korisnici i njihove potrebe, kako je pokazano u dokumentima Evropske komisije o evaluaciji i godišnjim strategijama.
 • Instrument evropskog susjedstva i partnerstva – ENPI (za projekte koji uključuju Tempus partnerske zemlje u južnim i istočnim susjednim oblastima EU). ENPI pruža finansijsku podršku za Evropsku politiku susjedstva i ENP zemlje + Rusija. Glavni cilj ENP je zajednički interes EU i njenih susjeda u promovisanju reforme, vladavine prava, stabilne demokratije i prosperiteta, sigurnosti i stabilnosti-kroz susjedstvo proširene Evropske unije. ENPI je “policy driven” instrument koji funkcioniše u okviru postojećih bilateralnih sporazuma između Evropske unije i zemalja u susjedstvu. 
 • Instrument za razvoj saradnje-DCI  (za projekte koji uključuju Tempus partnerske zemlje u Centralnoj Aziji). U okviru ovog instrumenta Evropska unija finansira mjere usmjerene na  podržavanje geografske saradnje sa zemljama u razvoju koje se nalaze na listi primalaca pomoći Odbora za pomoć u razvoju u okviru Organizacije  za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD/DAC). Njen cilj je da poboljša razvoj saradnje čiji su ciljevi smanjenje siromaštva, održivi ekonomski i društveni razvoj i ujednačena i postepena integracija zemalja u razvoju u svjetsku ekonomiju.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”