National Erasmus + Office +382 20 223 087

KLJUČNA AKCIJA 2: SARADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENU DOBRIH PRAKSI

Akcije u okviru Ključne Akcije 2 omogućavaju organizacijama iz različitih zemalja da rade zajedno, razvijaju, razmjenjuju i prenose najbolje prakse i inovativne pristupe u oblasti obrazovanja, obuke i mladih.

EACEA upravlja sljedećim akcijama, koje su dio Opšteg konkursa za projekte i koje su detaljno opisane u Programskom vodiču:

  • Savezi znanja (saradnja između ustanova visokog obrazovanja i preduzeća);
  • Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (podržava saradnju sa partnerskim zemljama);
  • Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (podržava saradnju sa partnerskim zemljama).

Pored navedenog, ova KA2 podržava i akciju Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja, obuke i mladih. Selekciju i upravljanje ovom akcijom vrše Nacionalne agencije u zemljama učesnicama.

1 Comment

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”