National Erasmus + Office +382 20 223 087

Kreditna mobilnost (projekti razmjene studenata i nastavnog osoblja ustanova visokog obrazovanja)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_enKreditna mobilnost (projekti razmjene studenata i nastavnog osoblja ustanova visokog obrazovanja)

Ovi projekti se nazivaju i projekti za međunarodnu kreditnu mobilnost i zasnovani su na principima akademskih razmjena uspostavljenim u ranijim fazama u Erazmusu, poznatom programu Evropske unije.

Prijave za projekte, sa unaprijed definisanim brojem mobilnosti, podnose visokoobrazovne institucije iz programskih zemalja svojim nacionalnim agencijama. Projekti imaju bilateralni karakter – razmjena se odvija između dvije zemlje – jedne programske i jedne partnerske.

Razmjene se zasnivaju na ugovoru između visokoobrazovnih institucija. Ugovorom se definišu pravila u vezi sa priznavanjem studijskih perioda, kao i principi, zahtjevi i praktični detalji slanja i prijema studenata i nastavnika.

Visokoobrazovne institucije iz Crne Gore treba da imaju u vidu da je formular ugovora za programske zemlje sličan ali ne i isti kao formular namijenjen projektima razmjene sa partnerskim zemljama. Ugovor koji treba koristiti za prijave sa visokoobrazovnim institucijama iz Crne Gore se zove: Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries.

Model među-instutucionalnog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja možete pronaći na sljedećem linku https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en

 Takođe, treba imati u vidu da se ugovor uvijek potpisuje na nivou univerziteta i da on podrazumijeva mogućnost razmjene za sve fakultete, zavisno od toga koje studijske programe nudi programska zemlja.

Šta može da se finansira Mobilnost studenata (akademska razmjena na svim nivoima studija)

Mobilnost  nastavnog osoblja sa ciljem izvođenja nastave i usavršavanja

Minimum konzorcijuma Minimum jedna visokoobrazovna institucija ili nacionalni konzorcijum za mobilnost iz programske zemlje i jedna visokoobrazovna institucija iz partnerske zemlje
Trajanje projekta 16 do 24 meseca
Napomene U projektnoj prijavi se navodi samo podnosilac prijave iz programske zemlje, ali se u dijelu u kojem se objašnjava sprovođenje projekta navodi i institucija(e) iz partnerske zemlje (Crna Gora) koja prima i (ili) šalje studente na razmjenu

Ukupan budžet koji je Evropska komisija opredijelila za projekte kreditne mobilnosti za zemlje Zapadnog Balkana iznosi od 22-25 miliona eura na godišnjem nivou. Procijenjeno je da ova sredstva  pokriju oko 3.500 studentskih i mobilnosti nastavnog osoblja godišnje u okviru projekata.

Sredstva će biti raspoređuju nacionalnim agencijama programskih zemalja, a ukupni iznos sredstava po zemljama i procijenjeni broj stipendija za studentsku i mobilnost nastavnika se utvrđuje na godišnjem nivou (za svaki konkurs).

 

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”