National Erasmus + Office +382 20 223 087

Erasmus+ opšti konkurs za projekte za 2015. godinu

Ovaj konkurs se zasniva na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. decembra 2013. o uspostavljanju programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao i na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2014. godinu – Međunarodna dimenzija visokog obrazovanja (naslov 4.) te na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2015. godinu. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje 2014.–2020.

Ovim konkursom obuhvaćene su sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca

 • Mobilnost pojedinaca u oblasti obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • Zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus
 • Događaji velikih razmjera evropske volonterske službe

Ključna aktivnost 2 (KA2) – saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

 • Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • Koalicije znanja
 • Koalicije sektorskih vještina
 • Jačanje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja
 • Jačanje kapaciteta u oblasti mladih

 Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike

 • Strukturni dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka u oblasti mladih  

 Aktivnosti Jean Monnet

 • Katedre Jean Monnet
 • Moduli Jean Monnet
 • Centri izvrsnosti Jean Monnet
 • Potpora Jean Monnet ustanovama i udruženjima
 • Mreže Jean Monnet
 • Projekti Jean Monnet

 Sport

 • Zajednička partnerstva u oblasti sporta
 • Neprofitni evropski sportski događaji

Za finansiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u oblasti mladih.

Učešće u programu je otvoreno sljedećim državama :

28 država članica Europske unije,

zemlje EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška,

države kandidati: Turska i bivša jugoslovenska Republika Makedonija.

Neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz zemalja partnera, među kojima su i države Zapadnog Balkana.

Detaljni uslovi ovog konkursa, uključujući prioritete, mogu se pronaći u vodiču programa Erasmus+ na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog konkursa, a uslovi učešća i finansiranja navedeni u vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj konkurs.

Previous Workshop on preparation of Tempus projects

190 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”