National Erasmus + Office +382 20 223 087

Erasmus Mundus info dan

       Obavještavamo Vas da će 2. novembra, sa početkom u 12 sati održati Erasmus Mundus Informativni dan posvećen programima razmjene studenata, nastavnog i naučnog osoblja, koji su dostupni ustanovama visokog obrazovanja i studentima iz Crne Gore. Događaj zajednički organizuju Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta, Ministarstvo prosvjete i sporta – TEMPUS kancelarija i Univerzitet ’Mediteran’. Informativni dan će biti održan u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Biće predstavljeni sledeći programi:

  • ERASMUS MUNDUS – Aktivnost I: stipendije za master i doktorske studije;
  • ERASMUS MUNDUS – Aktivnost II: projekat JoinEU-SEE, u kojem je partner Univerzitet Crne Gore;
  • ERASMUS MUNDUS – Aktivnost II: novoodobreni projekat S1-L11 EUROWEB, u kojem je partner Univerzitet Mediteran;
Previous Praški komunike 2001

201 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”