National Erasmus + Office +382 20 223 087

Erasmus+ kontakt seminar sa zemljama Zapadnog Balkana

Seminar je okupio oko 200 predstavnika ustanova visokog obrazovanja iz programskih zemalja (EU, Makedonija, Lihteštajn, Turska, Island, Norveška), kao i iz zemalja Zapadnog Balkana. Cilj događaja je bio da stimuliše kontakte i učešće ustanova visokog obrazovanja u projektima u okviru Erasmus+ programa. Seminar je trebao da omogući povećanje broja projekata sa regionom Zapadnog Balkana u konkursu za 2016. godinu, kroz  konkretne mogućnosti povezivanja.

Poseban fokus je bio usmjeren na međunarodnu kreditnu mobilnost kako bi se naprijedila razmjena studenata i nastavnog osoblja. Ostali segmenti Erasmus+ programa (Izgradnja kapaciteta, Erasmus Mundus zajednički master programi i Žan Mone) takođe su bili zastupljeni, kao i diskusija o strateškom korišćenju programa za razvoj regiona Zapadnog Balkana.

Pored predstavljanja akcija Erasmus+ programa i mogućnosti za učešće institucija iz zemalja Zapadnog Balkana, posebne sesije za povezivanje partnera su takođe organizovane tokom seminara.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti ispod.

17. decembar 2015. godine

Pregled rezultata selekcije projekata za 2015 i konkurs za 2016, Marlène BARTES, Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu 

Projekti saradnjes: Erasmus Mundus zajednički master programi, Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Žan Mone, Helene SKIKOS, Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu  

Prioriteti u obrazovanju i strategije za Zapadni Balkan, Helene SKIKOS, Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu

Primjeri saradnje

 Ulrike KRAWAGNA, Univerzitet u Gracu, Austrija 

Lumnije BAJRAMI, Univerzitet u Prištini, Kosovo*

18. decembar 2015. godine

Međunarodna kreditna mobilnost, Marlène BARTES, Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu  

Erasmus Mundus zajednički master programi, Martina FRIEDRICH, Nacionalna agencija, Austrija 

Žan Mone, Martina FRIEDRICH, Nacionalna agencija, Austrija 

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Suad MUHIBIC, Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Bosna i Hercegovina

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Edit DIBRA, Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Albanija

Previous HERE seminar “Obrazovanje zasnovano na istraživanju” na Univerzitetu Crne Gore

63 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”