National Erasmus + Office +382 20 223 087

Erasmus+ CBHE projekat RE@WBC – Softver za antiplagijarizam na Univerzitetu Crne Gore

iThenticate najpoznatiji servis za otkrivanje plagiranja, pokrenut 2004. godine. Softver upoređuje rukopise u formatima txt, pdf, doc, kako sa radovima u časopisima sa otvorenim pristupom – „open access“,  tako i sa radovima u časopisima bez otvorenog pristupa, sa knjigama, zbornicima sa konferencija, kao i web sadržajima na engleskom i drugim jezicima.

Predsjednik Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore i lokalni koordinator projekta prof. dr Vladimir Pešić je najavio da će Naučni Odbor u saradnji ca Centrom za doktorske studije i Centrom za kvalitet i studije Univerziteta Crne Gore intenzivirati kontrolu doktorskih disertacija kao i magistarskih teza.

Profesor Pešić je kazao da je cilj projekta ne samo prevencija pojave plagijarizma, već prije svega  unapređenje akademskih vještina naučnog pisanja studenata doktorskih i magistraskih studija kao i akademskog osoblja.

Previous Radionica o finansijskom menadžmentu Erasmus+ CBHE projekata

282 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”