National Erasmus + Office +382 20 223 087

EACEA organizovala institucionalnu posjetu Univerzitetu Crne Gore

Cilj posjete bio je uvid u održivost realizovanih Tempus i Erasmus + projekata i nihovog dugoročnog uticaja na politiku reformi u visokom obrazovanju, u smislu rezultata koje su projekti imali na kvalitet nastavnog procesa, nastavnog osoblja, studente, menadžment univerziteta, i sistemske reforme na UCG. Posjeta je uključila sastanak s menadžmentom Univerziteta, administrativnim i projektnim koordinatorima, finansijskim sektorom, studentima, i ostalim osobljem univerziteta, kao i spoljnim saradnicima.

Previous Radionica o finansijskom menadžmentu Erasmus+ CBHE projekata

285 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”