National Erasmus + Office +382 20 223 087

Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Albanija uključene u Erasmus+ program Evropske komisije

U okviru WB PET platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku, 19-20. juna u Briselu je održan treći u nizu ministarski sastanak koji okuplja ministre i pomoćnike ministara u oblasti obrazovanja, kako bi zajedničkim naporima pokušali da unaprijede obrazovni sistem u svim njegovim segmentima. Ovogodišnji ministarski sastanak ima za temu obrazovanje i obuku nastavnika. Crnogorsku delegaciju na sastanku činili su ambasador Ivan Leković, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za opšte, srednje, stručno i obrazovanje odraslih Nataša Gazivoda i Vanja Drljević, nacionalni Erasmus+ koordinator.

Ovodogišnji sastanak imao je poseban značaj za Crnu Goru. Direktorica Direktorata za visoko obrazovanje, Mubera Kurpejovic potpisala je Sporazum o učešću Crne Gore u Erasmus + programu sa Generalnim direktorom Direktorata za obrazovanje i kulturu EK.

Sporazum je značajan za Crnu Goru jer Erasmus + predstavlja sveobuhvatan program koji obuhvata cjelokupno obrazovanje, obuku, mlade i sport. Erasmus + objedinjuje sedam postojećih programa u jedan: Program Cjeloživotnog učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi u akciji, i pet programa međunarodne saradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program saradnje sa industrijalizovanim zemljama).

Potpisivanjem Sporazuma Crna Gora ce moći da učestvuje u centralizovanim akcijama Erasmus+ programa.

Informacija o ptpisivanju sporazuma objavljena je i na zvaničnoj web stranici Evropske komisije http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2014/balkans-part-erasmus_en.htm

Previous Erasmus+ Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – Rezultati selekcije projekata

240 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”