National Erasmus + Office +382 20 223 087

Coimbra Group – Prijave za program stipendiranja mladih istraživača iz “Evropskog susjedstva” za 2019. godinu

Obaviještavamo vas da je, kao i svake godine, Coimbra Group objavila Poziv za podnošenje prijava za dodjelu stipendija za kratkoročni istraživački boravak na univerzitetima koji predstavljaju članove ove grupe. Kvalifikovani za prijavu su mladi istraživači (rođeni 1. januara 1984. godine ili mlađi), koji dolaze iz neke od zemalja “Evropskog susjedstva”, i to: Albanije, Alžira, Jermenije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Egipta, Sjeverne Makedonije, Gruzije, Izraela, Jordana, Kazahstana, Kosova, Kirgistana, Libana, Libije, Moldavije, Crne Gore, Maroka, Palestine, Srbije, Sirije, Tadžikistana, Tunisa, Turkmenistana, Ukrajine i Uzbekistana.

Glavni cilj ovog programa stipendiranja je da omogući istraživačima da sprovedu istraživanja u kojima učestvuju na njihovoj matičnoj instituciji, kao i da im pomogne u uspostavljanju akademskih i istraživačkih kontakata.

Važno je napomenuti da kandidati moraju biti državljani neke od navedenih zemalja ili moraju imati boravište u nekoj od istih, kao i da moraju biti članovi akademskog osoblja na nekom od univerziteta sa sjedištem u pomenutim zemljama ili na drugoj odgovarajućoj instituciji.

Rok za podnošenje prijava je 31. mart 2019. godine.

Sve informacije u vezi sa dodjelom granta, kriterijumima za dodjelu istog, kao i samu prijavu, možete pronaći na sljedećem linku: http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Previous Grant Holders’ meeting of the newly selected Capacity Building for Higher Education (CBHE) projects

281 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”