National Erasmus + Office +382 20 223 087

Centri izvrsnosti

Žan Mone centar ekselentnosti je centralna tačka kompetencije i znanja na temu Evropske unije. Projekti Centara ekselentnosti traju tri godineAkademsku odgovornost za Centar  mora preuzeti nosioc postojeće Žan Mone katedre.

Žan Mone centar ekselentnosti okuplja ekspertizu i kompetencije eksperata na visokom nivou (uključujući koordinatore Žan Mone katedri i/ili Žan Mone modula) i imaju za cilj razvijanje sinergije između raznih disciplina i izvora u Evropskim studijama, kao i kreiranje zajedničkih transnacionalnih aktivnosti i strukturalnih veza sa akademskim institucijama u drugim zemljama. Oni takođe omogućavaju otvorenost prema građanskom društvu.

Žan Mone centri ekselentnosti imaju za cilj da dopru do studenata sa fakulteta koji se inače ne bave pitanjima Evropske unije,  kao  i do kreatora politika, javnih službenika, organizovanog građnskog društva i opšte javnosti u cjelini.

Aplikacije za Žan Mone centre ekselentnosti se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”