National Erasmus + Office +382 20 223 087

ACA kontakt seminar u Podgorici

Asocijacija za akademsku saradnju (ACA) u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom u Crnoj Gori i Univerzitetom Crne Gore organizuju kontakt seminar sa partnerskim ustanovama sa zapadnog Balkana 25. oktobra 2018. godine na Univerzitetu Crne Gore.

Potreba za većom i snažnijom saradnjom između partnera sa zapadnog Balkana i članova ACA mreže je zajednički prepoznata kao jedan od prioriteta u izgradnji partnerstava i mogućnosti učenja jednih od drugih u Evropi. Stoga, ovaj događaj ima za cilj da dovodeći u region sve ključne aktere definiše najbolje modele za zajednički rad u budućnosti na efikasan i održiv način.

Događaj će okupiti predstavnike Nacionalnih Erasmus+ Agencija iz Slovenije, Austrije, Grčke, Finske, Holandije, Mađarske, Estonije, Holandije, Njemačke i Makedonije, kao i predstavnike Nacionalnih Erasmus+ kancelarija iz zemalja zapadnog Balkana.

Događaj je otvoren i za predstavnike ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Agenda seminara je dostupna na sljedećem linku.

Previous Keep Educating Yourself

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”