National Erasmus + Office +382 20 223 087

Šesti sastanak ministara obrazovanja i ministara nauke Platforme za Zapadni Balkan za obrazovanje i obuku/istraživanje i inovacije

Sastanak je organizovan kroz panel diskusije ministara obrazovanja, i ministara nauke, kao i panel diskuje alumnista, pokretača regionalne alumni asocijacije, koja je takođe jedan od proizvoda prethodnog ministarskog sastanka i ima za cilj i dalje podsticanje mladih da koriste programe mobilnosti, ali i da isti koriste i marginalizovane grupe studenata. Na ovom panelu, zajedno s alumnistima aktivno je učestvovao i evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navracsics.

Ovogodišnji sastanak je bio nešto drugačiji od prethodnih, jer je po prvi put uključio i oblast nauke i istraživanja, tj. ministre nauke u platformu, jer je upravo jedan od zaključaka prethodnog sastanka bio da je neophodna bliska saradnja ova dva sektora.

Na sastanku su identifikovane teme od značaja za Region, a u prvom redu je istaknuto priznavanje inostranih obrazovnih isprava, kontrola kvaliteta, i rangiranje visokoobrazovnioh ustanova Regiona. Pokrenuto je pitanje većeg otvaranja visokoobrazovnih ustanova u Regionu, i njihova bolja vidljivost, kao i uključivanje u zajedničke Erasmus Mundus programe. Po prvi put je spomenuto kao inicijativa opredjeljivanje dijela budžeta za mobilnost na nižim nivoima obrazovanja, što će biti dalje predmet diskusije tokom narednih sastanaka.

Takođe je zaključeno da bi bilo neophodno osnivati regionalne centre izvrsnosti, kao jedan od modela prevazilaženja problema u vezi sa učešćem Regiona u istraživačkim projektima EU. Na taj način,  korišćenjem regionalne infrastrukture, Region bi postao konkuretniji i mogao bi bolje iskoristiti mogućnosti učešća u EU programima za istraživanje, u prvom redu Horizont 2020.

Previous Radionica o finansijskom menadžmentu Erasmus+ CBHE projekata

97 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”