National Erasmus + Office +382 20 223 087

Na UCG-u održan informativni dan “Podrška studentima sa invaliditetom kroz Erasmus+ projekte“

Danas je na Univerzitetu Crne Gore organizovan informativni dan pod nazivom “Podrška studentima sa invaliditetom kroz Erasmus+ projekte“. Univerzitet Crne Gore je 2018. godine usvojio Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata prema kojima studenti sa invaliditetom imaju prednost na konkursima programa mobilnosti.

U Karijernom centru UCG planirano je angažovanje osobe sa invaliditetom koja će raditi sa vulnerabilnim grupama i pružati podršku učešću studenata sa invaliditetom u programima mobilnosti, u okviru Erasmus+ projekta “Jačanje internacionalizacije crnogorskih univerziteta kroz efikasno strateško planiranje – IESP”.

Predstavljena je i Studentska savjetodavna kancelarija, koja je uspostavljena u sjedištu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, i koja ravnomjerno pruža različite servise podrške za studente s invalididetom.

Na događaju je istaknut značaj razvijanja registra osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, kao i značaj pitanja asistencije u nastavi koja bi trebalo da bude biti zakonski regulisana, kako OSI njenim neobezbjeđivanjem ne bi odustajale od nastavka obrazovanja, odnosno upisa na fakultet.

Na događaju su učestvovali predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije, prorektor za nastavu na Univerzitetu Crne Gore prof. Veselin Mićanović, predstavnici Kancelarije za međunarodnu saradnju UCG-a, predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, kao i koordinatori/lokalni koordinatori Erasmus+ projekata koji se odnose na inkluziju i pružanje podrške studentima sa invaliditetom.

     

 

Previous Radionica u okviru Erasmus+ projekta TRAFSAF

102 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”