National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održavanje seminara „Plagijarizam u visokom obrazovanju – podizanje svijesti, izazovi i posledice”

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo o održavanju TAM (Technical Assistance Mission) seminara pod nazivom „Plagijarizam u visokom obrazovanju – podizanje svijesti, izazovi i posledice” koji se organizuje na inicijativu crnogorskog Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (Montenegrin Higher Education Reform Experts), u saradnji sa mrežom SPHERE (koju čine OBREAL global (koordinator) i Evropska mreža univerziteta (European University Association – EUA), Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom u Crnoj Gori i Univerzitetom Donja Gorica, u periodu od 26.-og do 27.-og februara 2024. godine na Univerzitetu Donja Gorica.

Crnogorski tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja uspostavljen je u okviru ključne akcije 3 programa Erasmus+, a ovaj seminar je namijenjen upravo pružanju podrške radu i aktivnostima crnogorskog HERE tima. Gostujući predavač u okviru ovog seminara je prof. Mohammad Khalil (University of Bergen – Norveška).

Imajući u vidu značaj fenomena plagijarizma, kao jednog od izazova za akademsku zajednicu i studentsku populaciju, ovaj seminar predstavlja prvi u nizu od tri seminara koji će obuhvatiti tri različite teme, prepoznate od strane crnogorskog HERE tima kao prioritetne za oblast visokog obrazovanja.

Kako biste imali uvid u koncept seminara i pojedinačne stavke koje će biti razmatrane, na sledećem link-u dostupna je agenda događaja.

Molimo Vas da potvrdite Vaše učešće na ovom seminaru najkasnije do 22. februara 2024. godine na mejl erasmusmontenegro@ac.me

Previous Održana radionica u oblasti mladih

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”