National Erasmus + Office +382 20 223 087

Regionalni HERE seminar “Magični trougao visokog obrazovanja: model finansiranja – istraživački kapaciteti – kvalitet doktorskih studija”

Tema izgradnje kapaciteta u doktorskom obrazovanju je definisana kao jedan od prioriteta od strane eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) na evropskom nivou i podržana od strane Evropske komisije u okviru instrumenta tehničke pomoći (TAM) u Erasmus+ partnerskim zemljama.

Cilj predstojećeg seminara je da na ekspertskom nivou omogući diskusiju o planiranju i dizajniranju doktorskih programa, strukturama za podršku organizaciji doktorskih studija, kao što su doktorske škole, finansiranju doktorskih studija, osiguranju kvalitetu u doktorskom obrazovanju, međunarodnj saradnju i umrežavanju u doktorskom obrazovanju, kao i generalno igradnji istraživačkih kapaciteta.

Predavači na seminaru će biti prof. Srbijanka Turajlić (Univerzitet u Beoradu), prof. Melita Kovačević (Sveučilište u Zagrebu) i prof. Vedran Mornar (Sveučilište u Zagrebu).

Agenda seminara je dostupna na sljedećem linku.

Previous Radionica o finansijskom menadžmentu Erasmus+ CBHE projekata

302 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”