National Erasmus + Office +382 20 223 087

Konkurs za Erasmus Mundus II, Akcija I – Kreiranje zajedničkih master i doktorskih programa

Po prvi put u okviru Erasmus Mundus programa (Erasmus Munuds II – Akcija 1) otvorena je mogućnost da i zemlje Zapadnog Balkana, kojima pripada i Crna Gora, učestvuju u kreiranju zajedničkih master i doktorskih programa , u saradnji sa univerzitetima iz EU. Konkurs za akciju 1 (1A – zajedničke master studije, 1B – zajednički doktorski programi) u okviru programa Erasmus Mundus II otvoren do 30. aprila 2009. godine.  Kratak opis predloga za zajedničke master i doktorske studije treba predati do 31. marta 2009. godine.Uslovi učešÄ‡a su minimalno uključivanje 3 visokoškolske institucije u predlog projekta. Pozivamo institucije  visokog obrazovanja za konkurisanje u okviru ovog programa.

Previous Western Balkans Urban Agriculture Initiative

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”