Žan Mone

AKTIVNOSTI JEAN MONNET U okviru aktivnosti Jean Monnet nude se mogućnosti u oblasti visokog obrazovanja i u drugim oblastima obrazovanja i osposobljavanja. Aktivnosti Jean Monnet doprinose širenju znanja o pitanjima integracija u Evropskoj uniji. Pruža se podrška sledećim aktivnostima: aktivnosti Jean Monnet u oblasti visokog obrazovanja aktivnosti Jean Monnet u drugim oblastima obrazovanja i osposobljavanja. … Continue reading Žan Mone