Etwinning

e-Twinning je zajednica nastavnog osoblja predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola smještena na sigurnoj platformi, koja je dostupna samo nastavnom osoblju, a na koju ima pristup samo organizacija ovlaščena od strane nadležnog nacionalnog tijela. eTwinning može da bude prilika za profesionalni razvoj i napredovanje. Putem portala se može ostvariti saradnja sa kolegama iz Evrope i šire. … Continue reading Etwinning