Projekti izgradnje kapaciteta

IZGRADNJA KAPACITETA U OBLASTI MLADIH Projekti izgradnje kapaciteta su projekti međunarodne saradnje zasnovani na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u oblasti mladih u zemljama učesnicama u programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je pružanje podrške međunarodnoj saradnji i dijalog o politikama u oblasti mladih i neformalnog učenja kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja … Continue reading Projekti izgradnje kapaciteta