Izgradnja kapaciteta

IZGRADNJA KAPACITETA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA Aktivnošću Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) pruža se podrška projektima međunarodne saradnje koji se zasnivaju na multilateralnim partnerstvima organizacija koje su aktivne u oblasti visokog obrazovanja. U okviru aktivnosti pruža se podrška relevantnosti, kvalitetu, modernizaciji i kapacitet za odgovor sektora visokog obrazovanja u trećim zemljama koje nisu pridružene … Continue reading Izgradnja kapaciteta