Euroguidance

Euroguidance je evropska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni ciljevi Euroguidance mreže su: • Promocija evropske dimenzije u karijernom vođenju i savjetovanju; • Pružanje informacije o cjeloživotnom karijernom savjetovanju i mobilnosti u svrhu učenja. Oba su cilja usmjerena na podsticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Uz to, savjetnicima u karijernom savjetovanju … Continue reading Euroguidance