KALENDAR KONKURSA

Rokovi za konkurisanje za projekte u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta u okviru programa Erasmus+ za 2019. godinu
Vrste projekata

Rok za konkurisanje

Ulogа institucijа iz progrаmskih zemаljаUlogа institucija iz pаrtnerskih zemаljа

Prijava se podnosi

Status

Naziv Akcije
Mobilnost pojedinaca u oblasti mladih5. februar 2019.

30. april 2019.

1. oktobar 2019.
Koordinator

Partner
Partner

Nаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji

Otvoren

Ključna akcija 1
Strateška partnerstva u oblasti mladih

5. februar 2019.

30. april 2019.

1. oktobar 2019.
Koordinator

Partner
Partner
Nаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji
OtvorenKljučna akcija 2
Sastanci mladih ljudi i donosilaca odluka u oblasti mladih

5. februar 2019.

30. april 2019.

1. oktobar 2019.
Koordinator

Partner
Partner
Nаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji
OtvorenKljučna akcija 3
Kolaborativna partnerstva4. april 2019.Koordinator

Partner
Partner
EACEA

OtvorenSport
Mala kolaborativna partnerstva4. april 2019.

Koordinator

Partner
Partner
EACEA
OtvorenSport
Neprofitni Evropski sportski događaji

4. april 2019.

Koordinator

Partner
Partner
EACEA
OtvorenSport
Međunarodna kreditna mobilnost u visokom obrazovanju
5. februar 2019.

KoordinatorPartnerNаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji

OtvorenKljučna akcija 1

Erasmus Mundus zajednički master programi
14. februar 2019.


Koordinator

Partner
PartnerEACEA
OtvorenKljučna akcija 1

Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja i obuke 21. mart 2019.

Koordinator

Partner
PartnerNаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji
OtvorenKljučna akcija 2

Savezi sektorskih vještina28. februar 2019.


Koordinator

Partner
PartnerEACEAOtvorenKljučna akcija 2

Savezi znanja28. februar 2019.


Koordinator

Partner
PartnerEACEAOtvorenKljučna akcija 2

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

7. februar 2019.


Koordinator

Partner
Koordinator

Partner
EACEAOtvorenKljučna akcija 2

Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih24. januar 2019.Koordinator

Partner
Koordinator

Partner
EACEAOtvorenKljučna akcija 2

Žan Mone (katedre, moduli, centri izuzetnosti, podrška asocijacijama, mreže, projekti)22. februar 2019.
Koordinator

Partner
Koordinator

Partner
EACEAOtvorenŽan Mone aktivnosti