Vijesti

Obavještavamo Vas da Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori organizuje Erasmus+ informativni dan 18-og novembra 2019. godine, s početkom u 09:30h, u Rektoratu Univerziteta Crne Gore. Erasmus+ informativni dan se organizuje u cilju informisanja javnosti o rezultatima koje je Crna Gora ostvarila učešćem u najvećem programu Evropske unije u oblasti obrazovanja – programu Erasmus+.

Događaj će poslužiti kao prilika da se javnost upozna sa rezultatima koje je Crna Gora ostvarila učešćem u ključnoj akciji 1 “Međunarodna kreditna mobilnost”, i ključnoj akciji 2 “Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja”, kao i o rezultatima  u aktivnostima Jean Monnet, Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih i drugim.

U okviru informativnog dana biće predstavljen novi konkurs Erasmus+ programa i rokovi za podnošenje prijava za ključne akcije u oblasti visokog obrazovanja.

Info dan će pružiti priliku potencijalnim aplikantima da se upoznaju sa novinama u novom pozivu za prijavu projekata i  mogućnostima učešća njihovih institucija u različitima akcijama Erasmus+ programa .

Pozivamo  sve zainteresovane da uzmu učešće na pomenutom događaju.

Agenda info dana je dostupna na sljedećem linku.

January 16, 2020

Prvi sastanak povodom početka sprovođenja projekta “Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje”

Univerzitet Crne Gore je koordinator strukturnog projekta pod nazivom “Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje”, koji je u 2019. godini odobren […]
December 20, 2019

Održan informativni dan za Jean Monnet

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije i Univerziteta Donja Gorica, danas je u prostorijama pomenutog univerziteta održan informativni dan za Jean Monnet – aktivnost u okviru programa […]
December 15, 2019

Jean Monnet informativni dan

Obavještavamo vas da Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori, u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica, organizuje Žan Mone (Jean Monnet) Info dan 20. decembra 2019. godine […]
December 13, 2019

Obilježen početak Erasmus+ projekta “Reforma stranih jezika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori”

U svečanoj sali Filološkog fakulteta u Nikšiću, 12.-og i 13.-og decembra održan je početni sastanak na projektu “Reforma stranih jezika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj […]
December 5, 2019

Odobren INTERVET projekat mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke

Obavještavamo vas da je, u okviru pilot šeme mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke (VET mobility) za zemlje Zapadnog Balkana, odobren projekat INTERVET – Internationalisation […]
November 18, 2019

Održan Erasmus+ informativni dan

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije danas je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore održan Erasmus+ informativni dan. Ovaj događaj, koji predstavlja jedan od najvažnijih događaja za promociju […]
November 8, 2019

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) – Kako uspješno pripremiti projektnu prijavu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) organizuje online info sesiju o pripremi Erasmus+ CBHE projektnih prijedloga. Tokom sesije učesnici će imati mogućnost da […]
November 6, 2019

Cluster sastanak lokalnih koordinatora novoodobrenih projekata

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore je danas održan cluster sastanak Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) odobrenih u okviru konkursnog roka za 2019. godinu. […]
November 5, 2019

Erasmus+ konkurs za 2020. godinu objavljen danas!

Evropska komisija je danas objavila Erasmus+ konkurs za prijavu projektnih predloga za 2020. godinu. Ovo je posljednji konkurs u okviru trenutnog programa, jer od sljedeće godine […]
November 5, 2019

Erasmus+ info dan za 2020. godinu

Obavještavamo Vas da Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori organizuje Erasmus+ informativni dan 18-og novembra 2019. godine, s početkom u 09:30h, u Rektoratu Univerziteta Crne Gore. […]