Kalendar konkursa

Rokovi za konkurisanje za projekte u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta u okviru programa Erasmus+ za 2019. godinu
Vrste projekata

Rok za konkurisanje

Ulogа institucijа iz progrаmskih zemаljаUlogа institucija iz pаrtnerskih zemаljа

Prijava se podnosi

Status

Naziv Akcije
Mobilnost pojedinaca u oblasti mladih5. februar 2019.

30. april 2019.

1. oktobar 2019.
Koordinator

Partner
Partner

Nаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji

Otvoren

Ključna akcija 1
Strateška partnerstva u oblasti mladih

5. februar 2019.

30. april 2019.

1. oktobar 2019.
Koordinator

Partner
Partner
Nаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji
OtvorenKljučna akcija 2
Sastanci mladih ljudi i donosilaca odluka u oblasti mladih

5. februar 2019.

30. april 2019.

1. oktobar 2019.
Koordinator

Partner
Partner
Nаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji
OtvorenKljučna akcija 3
Kolaborativna partnerstva4. april 2019.Koordinator

Partner
Partner
EACEA

ZatvorenSport
Mala kolaborativna partnerstva4. april 2019.

Koordinator

Partner
Partner
EACEA
ZatvorenSport
Neprofitni Evropski sportski događaji

4. april 2019.

Koordinator

Partner
Partner
EACEA
ZatvorenSport
Međunarodna kreditna mobilnost u visokom obrazovanju
5. februar 2019.

KoordinatorPartnerNаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji

ZatvorenKljučna akcija 1

Erasmus Mundus zajednički master programi
14. februar 2019.


Koordinator

Partner
PartnerEACEA
ZatvorenKljučna akcija 1

Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja i obuke 21. mart 2019.

Koordinator

Partner
PartnerNаcionаlnoj аgenciji u progrаmskoj zemlji
ZatvorenKljučna akcija 2

Savezi sektorskih vještina28. februar 2019.


Koordinator

Partner
PartnerEACEAZatvorenKljučna akcija 2

Savezi znanja28. februar 2019.


Koordinator

Partner
PartnerEACEAZatvorenKljučna akcija 2

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

7. februar 2019.


Koordinator

Partner
Koordinator

Partner
EACEAZatvorenKljučna akcija 2

Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih24. januar 2019.Koordinator

Partner
Koordinator

Partner
EACEAZatvorenKljučna akcija 2

Žan Mone (katedre, moduli, centri izuzetnosti, podrška asocijacijama, mreže, projekti)22. februar 2019.
Koordinator

Partner
Koordinator

Partner
EACEAZatvorenŽan Mone aktivnosti