European Vocational Skills Week  je događaj koji se održava na godišnjem nivou i u okviru kojeg lokalne, regionalne i nacionalne organizacije imaju priliku da pokažu pravi značaj stručnog obrazovanja i obuke. Ovaj događaj je u međuvremenu postao platforma za razmjenu za sve zainteresovane strane aktivne u oblasti stručnog obrazovanja i obuke širom Evrope, ali i izvan njenih granica.

 

Više informacija – EVSW Article