Vijesti crnogorska

January 20, 2011

Konkurs za projekte u okviru Žan Mone programa

Obavještavamo vas da je objavljen konkurs za projekte u okviru Žan Mone programa. Glavna aktivnost Žan Mone programa je Žan Mone akcija 1 i ima za cilj da podigne svijest i znanje o evropskim integracijama kroz promovisanje
November 30, 2010

Otvoren poziv za projekte u okviru Programa za cjeloživotno učenje

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za projekte u 2011. godini, i u pojedinim akcijama omogućeno je i učešće trećih zemalja, u koje spada i Crna Gora. Rokovi za podnošenje prijedloga projekata zavise od vrste podprograma u okvir
November 18, 2010

TEMPUS info dan u Podgorici

Obavještavamo vas da će se Tempus info dan održati 26. novembra 2010. godine u novog zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore. Tempus info dan biće prilika da se potencijalni aplikanti upoznaju sa novinama u okviru četvrtog
October 20, 2010

OBJAVLJEN ÄŒETVRTI KONKURS ZA TEMPUS PROJEKTE

Obavještavamo vas da je objavljen četvrti konkurs za projekte u okviru Tempus IV programa. Rok za prijavljivanje je 15. februar 2011.
September 22, 2010

EU Corner – poster izložba Tempus projekata

Obavještavamo vas da će se 24. septembra 2010. u okviru festivala nauke "Noć istraživača" , održati i EU Corner od 10-14h, u holu zgrade Tehničkih fakulteta. Predviđeno je da predstavnici tekućih Tempus projekata predstave svoje
August 23, 2010

Rezultati selekcije trećeg konkursa u okviru Tempus-a IV

Obavještavamo vas da su 30.07.2010. objavljeni rezultati selekcije u okviru trećeg konkursa Tempus-a IV. Visokoobrazovne institucije iz Crne Gore učesvuju u četiri projekta, i to tri regionalna i jedan nacionalni projekat.
May 31, 2010

Presentation of Tempus project

On May, 27, 2010 the presentation of the Tempus project "New Library Services at Western Balkan Universities" was held at the Rectorate of University of Montenegro. After the presentation of the project
April 30, 2010

Tempus regional seminar on university governance

This important regional event for the Western Balkan countries, brigding the impact of Tempus programme and a topic of relevance for the higher education reform process Europewide, took place at the premises of the Rectorate
April 21, 2010

Tempus regional seminar on university governance in Podgorica

The seminar should be a unique opportunity for people from different Tempus neighbouring countries to meet together, exchanging information and experiences about ongoing developments at the local level.
February 9, 2010

Presentation on Erasmus Mundus for students and teachers

We would like to inform you National Tempus Office in cooperation with University of Montenegro is organising the information day on Erasmus Mundus for students and teachers. The event will take place on February 10, 2010 at 10.00