Vijesti crnogorska

May 12, 2009

Small grants – King Baudouin Foundation

Obavještavamo vas da Fondacija Kralj Bodin nudi grantove u vrijednosti od 10.000 eura za pet univerziteta na Zapadnom Balkanu za organizaciju informativnih i promotivnih aktivnosti u cilju pospješivanja studentske mobilnosti.
March 12, 2009

Konkurs za Erasmus Mundus II, Akcija I – Kreiranje zajedničkih master i doktorskih programa

Po prvi put u okviru Erasmus Mundus programa (Erasmus Munuds II - Akcija 1) otvorena je mogućnost da i zemlje Zapadnog Balkana, kojima pripada i Crna Gora, učestvuju u kreiranju zajedničkih master i doktorskih programa
February 24, 2009

Tempus informativni dan u Rektoratu Univerziteta Crne Gore

Obavještavamo Vas da će se TEMPUS informativni dan održati 27. februara u Sali Rektorata Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 11:00. Na Info danu će biti riječi o najnovijim detaljima u vezi sa novim konkursom za Tempus projekte