Vijesti crnogorska

March 28, 2011

New Publication: Leadership and Governance in Higher Education

With unparalleled quality, substance, and volume, the new Handbook "Leadership and Governance in Higher Education" examines the central questions surrounding the modernization of higher education leadership and governance in
January 27, 2011

Otvoren konkurs za stipendije u okviru Erasmus Mundus programa

Obavještavamo vas da je objavljen konkurs za Basileus III projekat mobilnosti u okviru Erasmus Mundus programa – Akcija 2. Basileus III projekat podrazumijeva partnerstvo između ustanova visokog obrazovanja, u okviru
January 20, 2011

Konkurs za projekte u okviru Žan Mone programa

Obavještavamo vas da je objavljen konkurs za projekte u okviru Žan Mone programa. Glavna aktivnost Žan Mone programa je Žan Mone akcija 1 i ima za cilj da podigne svijest i znanje o evropskim integracijama kroz promovisanje
November 30, 2010

Otvoren poziv za projekte u okviru Programa za cjeloživotno učenje

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za projekte u 2011. godini, i u pojedinim akcijama omogućeno je i učešće trećih zemalja, u koje spada i Crna Gora. Rokovi za podnošenje prijedloga projekata zavise od vrste podprograma u okvir
November 18, 2010

TEMPUS info dan u Podgorici

Obavještavamo vas da će se Tempus info dan održati 26. novembra 2010. godine u novog zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore. Tempus info dan biće prilika da se potencijalni aplikanti upoznaju sa novinama u okviru četvrtog
October 20, 2010

OBJAVLJEN ÄŒETVRTI KONKURS ZA TEMPUS PROJEKTE

Obavještavamo vas da je objavljen četvrti konkurs za projekte u okviru Tempus IV programa. Rok za prijavljivanje je 15. februar 2011.
September 22, 2010

EU Corner – poster izložba Tempus projekata

Obavještavamo vas da će se 24. septembra 2010. u okviru festivala nauke "Noć istraživača" , održati i EU Corner od 10-14h, u holu zgrade Tehničkih fakulteta. Predviđeno je da predstavnici tekućih Tempus projekata predstave svoje
August 23, 2010

Rezultati selekcije trećeg konkursa u okviru Tempus-a IV

Obavještavamo vas da su 30.07.2010. objavljeni rezultati selekcije u okviru trećeg konkursa Tempus-a IV. Visokoobrazovne institucije iz Crne Gore učesvuju u četiri projekta, i to tri regionalna i jedan nacionalni projekat.
May 31, 2010

Presentation of Tempus project

On May, 27, 2010 the presentation of the Tempus project "New Library Services at Western Balkan Universities" was held at the Rectorate of University of Montenegro. After the presentation of the project
April 30, 2010

Tempus regional seminar on university governance

This important regional event for the Western Balkan countries, brigding the impact of Tempus programme and a topic of relevance for the higher education reform process Europewide, took place at the premises of the Rectorate